Odpowiedź Zarządu Okręgu PZW Poznań na pismo w sprawie jeziora Rosnówko

Polski Związek Wędkarski
Okręg w Poznaniu
ul. Znanieckiego 9 60-682 Poznań
www.poznan.pzw.org.pl
Biuro ZO PZW
tel. 61 829 05 30 fax 61 829 05 46
biuro@pzw.poznan.pl
NIP: 777-00-03-251
REGON: 631209272 KRS:0000077054
L.dz.’5.lS/RWP /2015

Poznań, dnia 23.02.2015 r.

Gminne Koło Wędkarskie PZW Nr 153 w Komornikach

Prezes Koła Piotr Wiśniewski

dotyczy: sprzedaży jeziora Rosnówko

Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu po rozpatrzeniu Waszego pisma z dnia 04.02.2015r. w sprawie rezygnacji ze sprzedaży jeziora Rosnówko informuje, że wstrzymuje procedurę sprzedaży jeziora Rosnówko.

~M.l). T~

mgr inż. Marcin Wiśniewski

sprawę prowadzi: st. spec. Przemysław Woźniak, tel. 61-8290-533