Pismo do Zarządu Okręgu PZW Poznań w sprawie jeziora Rosnówko

Gminne Koło Wędkarskie PZW
Komorniki 04.02.2015r
Nr 153 w Komornikach
62-052 Komorniki, ul. Staszica 30

Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu

W związku z jednogłośnie podjętą uchwałą Nr 8 Walnego Zebrania Członków Koła
Nr 153 w Komornikach z dnia 25 stycznia 2015r o treści:
„upoważnia się Zarząd Koła o wystąpienie do Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z wnioskiem żeby zrezygnować ze sprzedaży jeziora Rosnówko i zachować je na dotychczasowych zasadach do wędkowania”
Zarząd Koła wykonując wolę zebranych wnioskuje tym samym, aby wstrzymać procedurę zmierzającą do sprzedaży przez Okręg PZW w Poznaniu nieruchomości, jaką jest należące do PZW jezioro Rosnówko.
W okresie 20 letniej historii koła wielu jego miejscowych członków wędkarzy osobiście dbało i angażowało się w opiekę nad tym akwenem, a tym samym poprzez swoje działania czuję się z nim w sposób wyjątkowy związana. Utrata tak cennej dla miejscowego środowiska wody w znaczący sposób pogorszyłaby warunki do uprawiania wędkarstwa na terenie gminy Komorniki. Jest to tym bardziej znamienne w sytuacji utraty niepewnego losu jeziora Dębno w Stęszewie. Ostatnie okoliczne jezioro Konarzewskie jest natomiast jeziorem bardzo małym i pod opieką koła „Wierzbak” z Poznania.
W okresie 20 letniej historii koła wielu jego miejscowych członków wędkarzy osobiście dbało i angażowało się w opiekę nad tym akwenem, a tym samym poprzez swoje działania czuję się z nim w sposób wyjątkowy związana. Utrata tak cennej dla miejscowego środowiska wody w znaczący sposób pogorszyłaby warunki do uprawiania wędkarstwa na terenie gminy Komorniki. Jest to tym bardziej znamienne w sytuacji utraty niepewnego losu jeziora Dębno w Stęszewie. Ostatnie okoliczne jezioro Konarzewskie jest natomiast jeziorem bardzo małym i pod opieką koła „Wierzbak” z Poznania.
Ponadto oprócz tradycyjnych działań związanych z opieką nad tym jeziorem członkowie koła byli inicjatorami wielu starań, dzięki którym akwen ten był dodatkowo systematycznie zarybiany materiałem zakupionym w PZW za środki pozyskane od wędkarzy i dzięki nim z tutejszego Urzędu Gminy oraz innych instytucji. Łatwo można sprawdzić, że z tego tytułu rok rocznie (oprócz roku 2014) do kasy PZW Okręg w Poznaniu wpływało zawsze ok. 5000zł.
Świadczy to o determinacji i ogromnym zaangażowaniu okolicznych wędkarzy w utrzymanie atrakcyjnego stanu tego jeziora pomimo negatywnych tendencji związanych z grodzeniem jego linii brzegowej, co jest efektem skomplikowanego stanu prawnego.

z poważaniem
za Zarząd
Prezes Gminnego Koła Wędkarskiego
w Komornikach
Piotr Wiśniewski