Składki i opłaty

Przypominamy, że zezwolenia będzie można nabyć u skarbnika koła kol. Sławka Kowalczyka w „Pracowni Kluczy” w Komornikach mieszczącej się przy ul. Polnej 69.

1. Wysokość składki ogólnozwiązkowej na rok 2024

Lpstopnie ulgiTreśćWysokość kwotowa
1.Składka członkowska170 zł
2.Składka członkowska ulgowa 75%43 zł
I stopień1) członkowie uczestnicy do lat 16
II stopień2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat
III stopień2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
3.Składka członkowska ulgowa 50%85 zł
IV stopień1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW
V stopień2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
4.VI stopieńSkładka członkowska ulgowa 25%128 zł
– odznaczeni srebrną odznaką PZW
5.Wpisowe: 
1) członka zwyczajnego PZW30 zł
2) członka uczestnika PZW – do 100%0 – 30
6.Legitymacja członkowska10 zł

2. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód

Składka pełna
1Składka podstawowa pełna (wszystkie metody i łódź)390,00
2Składka ulgowa dla: 
– odznaczonych Srebrną Odznaką PZW250,00
– odznaczonych Złotą Odznaką PZW220,00
– odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami150,00
– strażników SSR i SOM działających na wodach Okręgu PZW w Poznaniu posiadających staż od 1 do 3 lat250,00
– strażników SSR i SOM działających na wodach Okręgu PZW w Poznaniu posiadających staż powyżej 3 lat150,00
– młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat180,00
– mężczyzn po ukończeniu 65 lat życia z 10-letnim stażem w PZW280,00
– kobiet bez względu na wiek i staż w PZW280,00
– członka uczestnika (młodzież do lat 16)70,00
Składka niepełna
3podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi)380,00
Składka uzupełniająca
4uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej (rozszerzenie składki niepełnej bez łodzi do składki pełnej z łodzią)10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
5– Członkowie Honorowi  PZW
– Członkowie PZW posiadający I grupę inwalidztwa
0

3. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 70,00 zł z VAT

Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

4. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, rzekę)

Lp.TreśćWysokość w zł
składki dla Członków PZWopłaty dla osób niezrzeszonych (z VAT)
11 dzień50,0085,00
23 dni80,00125,00
37 dni120,00180,00

5. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych

Lp.TreśćWysokość w zł z VAT
1pełna na wszystkie wody (wszystkie metody z brzegu i z łodzi)800,00
2na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody, połów tylko z brzegu)790,00
3na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, rzekę) (wszystkie metody z brzegu i z łodzi)750,00
4wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)400,00