U progu kolejnego sezonu

Pierwsze coroczne wiadomości wędkarskie są bardzo prozaiczne i charakteryzują się tym, że zawierają w sobie aktualne zasady wędkowania na wodach PZW. Podajemy w nich także wysokości poszczególnych opłat i składek członkowskich. Płacenie ich to niestety obowiązek każdego zrzeszonego wędkarza. Pozyskane w ten sposób fundusze statutowe stanowią podstawę do właściwego funkcjonowania naszej organizacji. To dzięki nim możemy budować skuteczny system ochrony przyrody, racjonalnie zarybiać podległe nam akweny oraz w atrakcyjny sposób organizować różnego rodzaju imprezy i zawody wędkarskie.

Zachęcam wszystkich naszych członków do terminowego uiszczania opłat.

Członkowskie składki organizacyjne w 2014r:

Lp. Rodzaj świadczenia Wartość w zł.
1. Składka członkowska 68,00
3. Składka członkowska ulgowa 50% dla:
– odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW
– młodzieży szkolnej, studentów i żołnierzy służby zasadniczej w wieku od 16 do 24 lat
– mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia
– kobiet po ukończeniu 60 roku życia
34,00
4. Składka członkowska ulgowa 75%:
– odzn. złotą odznaką PZW z wieńcami
– członek uczestnik do lat 16
17,00
5. Wpisowe:
– członka zwyczajnego
– członka uczestnika
25,00
12,00
6. Legitymacja członkowska 5,00

W roku 2014 zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym nadal tak jak w ubiegłym roku obowiązywać będą dodatkowe bezpłatne tzw. roczne zezwolenia na wędkowanie, dołączane do opłat rocznych za wędkowanie.

Zezwolenie jest ważne łącznie z podpisaną legitymacją i kartą wędkarską.

Wszystkie zezwolenia roczne i okresowe będą zabezpieczone odpowiednim hologramem.

Młodzież niezrzeszona w PZW, do lat 14 może wędkować nieodpłatnie na wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

Opłaty okresowe dla członków PZW:

LP Treść Wysokość opłaty okresowej dla członków PZW w 2014 r. w zł (brutto)
1 1 dzień 20 zł
2 3 dni 40 zł
3 7 dni 60 zł
4 14 dni 75 zł

Opłaty okresowe dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

LP Treść Wysokość opłaty okresowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców 2014 r. w zł (brutto)
1 1 dzień 50 zł
2 3 dni 70 zł
3 7 dni 110 zł
4 14 dni 200 zł
5 30 dni 300zł
6 opłata roczna 420 zł

Członkiem niezrzeszonym jest osoba posiadająca kartę wędkarską, ale nienależąca do PZW.

Opłaty roczne za wędkowanie na wodach ogólnodostępnych w 2014r:

Lp. Rodzaj składki Wartość w zł.
1. Składka roczna podstawowa 140,00
2. Składka roczna ulgowa za kontynuację członkostwa w PZW 120,00
2. Członkowie PZW opłacający składki ulgowe:
– odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
– młodzież szkolna w wieku od 16 do 24 lat
– mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
– kobiety po ukończeniu 60 roku życia
65,00
3. Członkowie PZW – uczestnicy (młodz. do lat 16) 20,00
4. Członkowie PZW:
– odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami za zasługi dla wędkarstwa polskiego
25,00
5. Członkowie PZW którzy ukończyli 75lat
Honorowi członkowie PZW
Bezpłatnie
6. Opłata na egzamin na kartę wędkarską (z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się – do ukończenia 19lat) 30,00

Znaczki i inne wymienione są już dostępne i rozprowadzane będą przez nasze koło w barze „Relax” w Szreniawie, gdzie będzie można zaopatrzyć się także w podstawowe akcesoria wędkarskie wraz z zanętami i przynętami. Punkt ten jest czynny w godz. od 8.00 do 19.00 we wszystkie dni tygodnia.

Kiedy ukaże się to wydanie Nowin Komornickich będzie już po terminie corocznego sprawozdawczego walnego zebrania członków naszego koła.

Każdy z naszych aktualnych wędkarzy powinien otrzymać wcześniej stosowne zaproszenie na to zebranie pocztą.

Relacje z jego przebiegu, oraz zawarte na nim ustalenia i uchwały szczegółowo opiszę w kolejnym artykule.

Zapraszam również do lektury naszych informacji w Internecie pod adresem: www.pzwkomorniki.pl

Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes Gminnego Koła Wędkarskiego
Piotr Wiśniewski