Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków Koła PZW Nr 153 Komorniki

Na podstawie §57 pkt. 3 Statutu PZW oraz Uchwały nr 38/VII/2023 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie: określenia terminów Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w Kołach Polskiego Związku Wędkarskiego w kadencji 2022-26, Zarząd Koła zwołuje

na dzień 3-12-2023 r.

godz. 17:00

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła

Zgromadzenie odbędzie się w sali ” Piwnica” mieszczącej się na ulicy Stawnej 7/1 ( budynek Ośrodka Zdrowia ) w Komornikach.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin zgromadzenia na dzień 3-12-2023 r. godz. 17.15

Sekretarz Koła                    Prezes Koła
Marcin Śmigaj                   Piotr Wiśniewski