Ważne telefony

Prezes Koła – Piotr Wiśniewski: 601–736–241

Skarbnik Koła: 601-736-241


Komendant Społecznej Straży Rybackiej – Paweł Wojtalak: 601–710–049

Telefon Alarmowy do SSR Komorniki: 517-585-717

Państwowa Straż Rybacka – stacjonarny / komórkowy: 61 853-18-71 / 509-333-789


Komisariat Policji w Komornikach

– telefon stacjonarny: 61 841-48-90

– radiowóz tel. komórkowy: 601-799-114

– Dzielnicowy (Komorniki) – tel. komórkowy: 519-064-516

– Dzielnicowy (Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo oraz Plewiska ul. Grunwaldzka od nr.413 do 599 tj. ul. Grunwaldzka od przejazdu kolejowego cała prawa strona do granic gminy, ul. Kolejowa ul. Grunwaldzkiej do granicy ze Skórzewem, ul. Szkolna od ul. Grunwaldzkiej do granicy z Gołuskami) – tel. stacjonarny: 61 841-45-34

– Dzielnicowy (Plewiska ul. Grunwaldzka od przejazdu kolejowego cała lewa strona, ul. Szkolna od ul. Grunwaldzkiej do m. Komorniki, ul. Kolejowa od ul. Grunwaldzkiej do m. Komorniki – tel. Komórkowy: 519-064-515

– Dzielnicowy (Wiry, Szreniawa, Łęczyca, Kątnik, Jarosławiec) – tel. komórkowy: 786-936-065


Straż gminna w Komornikach

– telefon stacjonarny: 61 810-73-03

– telefon do patrolu operującego w terenie tel. komórkowy: 661-434-360