Wędkarskie zgrupowanie

W pierwszą niedzielę lutego odbyło się walne sprawozdawczo – wyborcze zebranie członków Gminnego Koła Wędkarskiego w Komornikach, w którym uczestniczyło 81 wędkarzy z pośród 411 członków koła, którzy wykupili w ubiegłym roku składkę członkowską. Przedstawiono na nim szereg następujących szczegółowych sprawozdań:

– z działalności Zarządu koła w 2012r,

– finansowe i Komisji Rewizyjnej koła

– Komendanta Społecznej Straży Rybackiej

Do każdego sprawozdania można było zadawać pytania i uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia. Po tej sprawozdawczej części zebranym przedstawiono do głosowania preliminarz budżetowy na rok 2013, tegoroczny terminarz zawodów wędkarskich wydany na specjalnym kalendarzyku oraz kilka innych uchwał. Prezes przedstawił też zasady wędkowania w bieżącym sezonie i odpowiadał na pytania zebranych wędkarzy. Poniżej przedstawiam przegłosowany terminarz konkursów wędkarskich:

04 maj – rozpoczęcie sezonu na łowisku w miejscowości Bucz

26 maj – zawody o Puchar Wójta (j. Strykowskie)

16 czerwiec – zawody o Mistrzostwo Koła (j. Rosnówko)

21 lipiec zawody o Puchar Lata (j. Strykowskie)

25 sierpień – Zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki (j. Rosnówko)

ponadto:

02 czerwca zawody z okazji Dnia Dziecka (j. Rosnówko)

15 – 18 sierpień – Mistrzostwa Karpiowe Koła (łowisko Dębina)

Miejsca organizowanych zawodów mogą w niektórych przypadkach ulec zmianie, o takich przypadkach będziemy na bieżąco informować.

Wszystkie informacje z życia naszej organizacji będziemy nadal publikować na łamach Nowin Komornickich, a ponadto na działającej już od początku roku naszej nowej stronie internetowej: www.pzwkomorniki.pl. Serdecznie zachęcam do odwiedzin tej strony.

Ponadto na zebraniu jednogłośnie uchwalono, iż wysokość dodatkowej dobrowolnej składki na działalność koła wyniesie 10 zł od każdego członka.. Upoważniono również jednogłośnie Zarząd do podjęcia kroków w celu czasowego ograniczenia wędkowania na wodach jeziora Rosnówko ryb drapieżnych w okresie od 1 listopada do końca okresu ochronnego.

Treścią odrębnej uchwały zwolniono wędkarzy naszego koła z obowiązku opłacenia wpisowego w przypadku ponad rocznej przerwy w uiszczaniu składki członkowskiej.

W dalszej części zebranie weszło w fazę wyborczą podczas której jednogłośnie udzielono absolutorium dla kończącego swą kadencję Zarządu i również jednogłośnie wybrano nowe władze i organy Gminnego Koła Wędkarskiego.

W wyniku głosowania okazało się, że funkcję Prezesa nadal piastować będzie Piotr Wiśniewski, a w skład Zarządu weszli: Rafał Nowak, Arkadiusz Siejka, Zbigniew Konstanciak, Paweł Wiśniewski, Piotr Idzikowski, Robert Konstanciak, Darek Poprawka i Łukasz Wawrzyniak. Nad ich działalnością będzie czuwać wybrana Komisja Rewizyjna w składzie: Henryk Żuk, Paweł Wojtalak, Paweł Korzeniowski. Delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się w tym roku w kwietniu i na którym odbędą się wybory do władz okręgowych zostali Piotr Wiśniewski i Rafał Nowak.

Po krótkiej dyskusji w punkcie wolne głosy i wnioski wędkarze z Sali apelowali o podjęcie działań ochronnych celu spowodowania zwiększenia wymiarów ochronnych szczupaka, sandacza i karpia żeby ograniczyć konsumpcyjny charakter wędkowania tych gatunków ryb. Ponadto nowy Zarząd otrzymał pod rozwagę postulat, aby zrezygnować z możliwości połowu uklei podczas zawodów wędkarskich. Po krótkiej dyskusji na te tematy i zanotowaniu wszystkich wniosków zebranie zakończono.