Zarząd Koła

Piotr Wiśniewski – Prezes

Piotr Idzikowski  – Z-ca Prezesa

Arkadiusz Siejka – Z-ca Prezesa

Sławomir Kowalczyk  – Skarbnik Koła

Marcin Śmigaj – Sekretarz Koła

Ryszard Miliński- Gospodarz Koła

Klaudiusz Augustyniak- członek zarządu

Krzysztof Siwko – członek zarządu

Łukasz Wawrzyniak – członek zarządu

Dawid Bazylak- członek zarządu